is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der scheikunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zout kalium-, natrium- of ammonium-hydroxyde, dan slaat zinkhydroxyde neer:

Zn(OH), + 2 KOH = Zn(OK)2 + 2 H,0.

In overmaat van KOH, NaOH of NH, ÜH lost dit echter weer op, daar liet zinkhydroxyde zich clan als een zuur gedraagt:

Zn(OH), + 2 KOH = Zn(OK)a + 2 H80.

Er ontstaat dan een sinkaat.

Bij verhitting geeft Zn(OH)., water af en er ontstaat ZnO. Zinkoxyde of zinku it wordt als verfstof gebruikt en door zwavelwaterstof niet ontkleurd, zooals loodwit, daar zinksulfide ook wit is, terwijl loodsulfide zwart is.

Zinksulfaat, ZuSO, + 7 H,0, is, zooals wij reeds zeiden, isomorf met magnesiumsulfaat.

Zinkcldoride, ZnCL, wordt op dezelfde wijze verkregen als magnesiumchloride en vertoont ook dezelfde eigenschappen.

Cadmium.

Cadmium komt in de meeste zinkertsen voor: daar het echter hij veel lager temperatuur begint te distilleeren, kan het gemakkelijk afgezonderd worden. Hoewel het cadmium in zijn scheikundige eigenschappen zeer veel met het zink overeenkomt, onderscheidt het zich daarvan door zijn fraai geel sulfide, CdS, dat ontstaat door H,S te leiden in een oplossing van een cadmiumzout, bijv. CdSO,, terwijl ZnS ontstaat door zwavelammonium te gebruiken.

Lood of Phunbum.

Loodglans, PbS, is het voornaamste looderts. Bij de metallurgie (bereiding van een metaal uit zijn ertsen) van liet'lood wordt dit sulfide geroost en daardoor gaat een deel over in loodoxyde en zwaveldioxyde, een ander deel in loodsulfaat:

PbS + 30 = PbO + SO,

PbS + 40 = PbSO,.

Maar dan wordt verder de toetreding van lucht in den oven beperkt, die daardoor gevuld blijft niet gasvormig zwaveldioxyde en bij de verdere verhitting van het mengsel van PbS, PbO, PbSO, hebben de volgende werkingen plaats:

PbS + 2 PbO = 3 Pb + SO,

PbS + PbSO, = 2 Pb + 2 SO,.

Lood is een zeer week metaal. In vochtige lucht wordt liet spoedig met een laagje oxyde bedekt, evenals gesmolten lood. Het wordt zeer veel gebruikt voor waterleiding- en gasbuizen. Luchtlioudend water doet loodhydroxyde ontstaan: zijn echter sulfaten in

5*