is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der scheikunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het water opgelost, dan wordt het lood spoedig bedekt met een laag onoplosbaar loodsulfaat, waardoor het metaal voor verdere inwerking beschermd is.

In water oplosbare loodverbindingen zijn vergiftig.

Loodoxyde, PbO, is een geel poeder, dat ontstaat, wanneer gesmolten lood aan de lucht bloot staat; het heet ook massicot. Gesmolten loodoxyde heet loodgUt. Verricht men dit smelten van loodoxyde in toestellen van glas of aardewerk, dan kunnen hierin gaten smelten door het ontstaan van gemakkelijk smeltbare loodsilicaten.

Loodhydroxyde, Pb(( )H)_,, ontstaat door bij een oplosbaar Ioodzout een oplossing te voegen van KOH, NaüH of NH,OH:

Pb(N03)2 + 2 KOH = Pb(ÖH)_, + 2 KNO,.

lii.i verhitting ontstaat uit Pb(OH), weer PbO en H.,0.

Wordt loodoxyde tot dicht bij het smeltpunt verhit, dan neemt het zuurstof op en wordt menie, een rood poeder, dienende als verfstof.

Menie kan beschouwd worden als een verbinding van 2 moleculen loodoxyde en 1 molecule looddioxyde:

Pb,O, = 2 PbO + PbO,,.

Wordt menie met salpeterzuur behandeld, dan blijft looddioxyde onopgelost:

Pb,O, + 4 HNO:1 = 2 Pb(NO:.)., + Pb02 + 2 H,Ü.

Wil men ook het looddioxyde oplossen, dan moet men het eerst verwarmen met een reduceerende stof, bijv. suiker.

Loodcarbonaat, PbC'O., komt in de natuur voor als wit looderts. Een basisch loodcarbonaat, bekend onder den naam van loodwit als verfstof, wordt volgens de Holtandsche methode bereid door opgerolde loodplaten in aarden potten te plaatsen met weinig azijnzuur; boven op de potten legt men een laag paardenmest. Eerst ontstaat dan een Ioodzout van azijnzuur; de broeiende paardenmest levert het koolzuur, waardoor dan een basisch loodcarbonaat ontstaan kan.

Loodwit wordt veel vervalscht met permanent wit, BaS04, dat echter niet, loodwit wel in salpeterzuur oplosbaar is. Loodwit wordt door zwavelwaterstof zwart door vorming van PbS, loodsulfide.

Loodsulfaat, PbS04, komt in de natuur voor en ontstaat ook als onoplosbaar neerslag door zwavelzuur of een oplosbaar sulfaat te voegen bij een oplossing van een Ioodzout, bijv. loodnitraat:

Pb(NO,), + Na.,80, = PbSO! + 2 NaNO:i.

Loodchloride, PbCl.,, ontstaat als een wit neerslag door zoutzuur of een oplosbaar chloride te voegen bij een oplossing van een Ioodzout:

Pb(NOg)., + 2 HC1 - PbCl., + 2 HNO:J.

In kokend water lost het loodchloride een weinig op.