is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der scheikunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II. Ciipri-sulfaat, CuSO, + 5 H.,0, ook kopervitriool of blauwe vitriool genoemd, is het voornaamste koperzout. Bij verhitting verliest liet zijn kristalwater en wordt dan wit.

III. Cupri-nitraat, Cu(NO.),, is een fraai blauw zout, dat ontstaat door inwerking van salpeterzuur op koper.

IV. Cuprichloricle, CuCl,, ontstaat door koper in chloorgas te verhitten. Het lost in water op en ook in alcohol. De alcoholische oplossing brandt met een groene vlam.

V. Basisch koper carbonaat, CuCO.. Cu(OH).,, of malachiet, komt in de natuur voor en wordt kunstmatig verkregen door bij de oplossing van een cupri-zout een oplossing van natrium-carbonaat te voegen.

VI. Cupri-sulfxde, CuS, ontstaat door in een oplossing van een cupri-zout zwavelwaterstof te leiden.

Kwikzilver of liydrargyrum of Mercurius.

Kwikzilver komt gedegen voor of verbonden met zwavel als Cinnaber in Spanje, Oostenrijk, Amerika enz. De bereiding is heel eenvoudig: het kwiksulfide, HgS, wordt geroost, waardoor eerst kwikoxyde ontstaat, dat bij verdere verhitting kwik geeft. In Spanje worden de kwikdampen door een reeks aarden potjes (aludels) geleid, in Oostenrijk in grootere geheel gesloten ruimten.

Om het aldus verkregen ruwe kwik te zuiveren, wordt het eerst door zeemleer geperst en daarna met verdund salpeterzuur behandeld, waarin de andere metalen oplossen. Daarna wordt het kwik met water gewasschen en gedroogd.

Zuiver kwik rolt snel en zonder een spoor achter te laten over een porceleinen bord; kleine druppels vereenigen zich snel tot een grooten. Onzuiver kwik echter laat een vuil spoor achter en de druppels vereenigen zich moeilijk.

Kwik is het eenige metaal, dat bij gewone temperatuur vloeibaar is; liet heeft een fraaien glans.

Kwikzilver blijft in droge en vochtige lucht bij gewone temperatuur onveranderd. Tusschen 350° en 400° verbindt liet zich met zuurstof; bij hoogere temperatuur ontleedt dit oxyde weer.

Tegenover salpeterzuur en zwavelzuur gedraagt het zich evenals koper.

Met andere metalen vormt het kwik gemakkelijk amalgama's. Natrium-amalgama vormt zich onder vuurverschijnselen. Alleen ijzer en platina worden niet door kwik aangetast. Het metaal wordt dan ook veel bij de goud- en zilvergewinning gebezigd. Verder wordt liet veel gebruikt voor physische en chemische instrumenten.