is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der scheikunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gemakkelijker nog is om de oplossing van zilvernitraat te titreeren met een oplossing van kaliumrhodanaat, KCNS, waarbij ferrisulfaat als indicator dient:

AgNO, + KCNS = AgCNS + KNO.,.

Een druppel van de oplossing van KCNS te veel kleurt het ferrisulfaat rood.

Aluminium.

Dit metaal wordt zeer veel aangetroffen, maar nooit als zoodanig. Als silicaat vormt het 't hoofdbestanddeel van vele mineralen (veldspaat, glimmer, lei, klei, enz.). Daarom noemde men aluminium vroeger het aardmetaal, en het oxyde aluinaarde. Voor de metallurgie worden gebruikt: korund, Al,0:i, beauxiet, Al.,(OH),i en kryoliet of ijssteen, Al,Na,;F,,.

In 1827 ontdekt, werd het aluminium eerst sedert 1855 door Deville in groote hoeveelheden bereid eu wel door kryoliet met natrium te verhitten:

Al,Na,;Fls + 6Na = Al, + 12NaF.

Nog goedkooper echter wordt het aluminium verkregen door de electrolytische methode, waarbij het A1,0;, door een zeer krachtigen electrischen stroom gesmolten en ontleed wordt. Daarvoor bevindt zich het aluminium-oxyde (vermengd met wat kryoliet 0111 't gemakkelijker te doen smelten) in een ijzeren kroes met een voering van kool als negatieve pool dienende, terwijl de positieve pool een koolstaaf is, die door het deksel van den kroes steekt. Zoowel door den electrischen stroom als door de reduceerende werking deikool wordt het A1203 ontleed.

Aluminium is een zeer licht, zilverwit metaal. In natrium- of kalium-hydroxyde lost het gemakkelijk op onder ontwikkeling van waterstof. Om zijn fraai uiterlijk en zijn gering soortelijk gewicht wordt het veel gebruikt. Door zeep en soda wordt het echter aangetast.

I11 zijn verbindingen treedt het aluminium op met een zeswaardig

Al= dubbelatoom: |

Al=

Aluminium-oxyde, Al,Os, vindt men in de natuur als korund. Saphier (blauw) en robijn (rood) zijn fraai gekleurde variëteiten; amaril is poeder van onzuiver korund en dient als slijpmiddel.