is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der scheikunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

\ oegt men ammonia bij een oplossing van een aluminiumzout, dan slaat cduminium-hydroxyde neer:

ALC1,| + 6 NH4OH = Al, (0H),; + 6 NH.Cl.

Dit hydroxyde geeft bij verhitting water af:

Al,(OH),; = A1,03 + 3 H,0.

Aluminium-hydroxyde gedraagt zich tegenover de bases KOH en NaOH als een zuur, doordat het zich daarmee verbindt tot zouten,

die aluminaten heeten:

Al2(OH),; + 6 KOH = AL(OK),; + 6 11,0.

Aluminium-oxyde is dan ook een zwakke basis. Aluminiumzouten reageeren dan ook zuur. Deze zouten worden in de ververij als bijtmiddel gebruikt, omdat zij de kleurstoffen vast doen hechten op de katoenvezels.

Aliiminium-chloride, A12CI,;, is een zeer hygroscopisch zout, dat verkregen wordt door een mengsel van kool en aluinaarde in chloorgas te verhitten of door aluminium-hydroxyde in zoutzuur op te lossen. Het dubbel zout, A1,C1,; . (5 NaCl, is minder hygroscopisch. Wordt dit met natrium verhit, dan verkrijgt men weer aluminium.

Aluminium-mlfaat, A12(S04)3, wordt verkregen door verhitting van klei (aluminium-silicaat) met zwavelzuur, of door aluminium-hydroxyde in zwavelzuur op te lossen. Met kalium-, natrium- of ammoniumsulfaat vormt het dubbelzouten, aluinen genaamd, die in den vorm van een regelmatig achtvlak kristalliseeren met 24 moleculen kristalwater:

A12(S04)3 + K2S0, + 24 H20, kaliumaluin;

A12(S04)3 + Na, 80, + 24 H,0, natriumaluin;

A12(S04)j + (NH,)2S04 + 24 H20, ammoniumaluin.

In deze drie vormen kan men het metaal aluminium nog vervangen door chroom, mangaan of ijzer.

In Duitscliland wordt het kaliumaluin bereid uit de aluinlei, dat ook. behalve aluminium-silicaat, pyriet, FeS2, bevat. Door roosting gaat dit pyriet over in ferrosulfaat en zwavelzuur, 't welk zich met het aluminium verbindt. Later wordt dan kalium-sulfaat toegevoegd.

In de nabijheid van Rome vindt men de aluinsteen, een mengsel van kaliumaluin en aluminium-hydroxyde, waaruit men direct de kaliumaluin kan oplossen.

Klei is aluminium-silicaat ontstaan door verweering van veldspaath <>n andere silicaten en wordt gebruikt voor potten-, pannen- en steenbakkerijen. De zuivere soort heet kaoline. is wit en wordt gebruikt voor liet vervaardigen van porselein- en aardewerk.