is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der scheikunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

driden van mangaanzuur en permangaansmir. Ten slotte nog een indifferent oxyde, MnO,, ook bruinsteen genoemd.

Bij mangaan zijn de verbindingen, afgeleid van 't mangano-oxyde, bestendiger dan die, welke afgeleid kunnen worden van 't manganioxvde. Bij chroom en het later te behandelen ijzer is 't juist omgekeerd.

Mangano-hydroxyde, Mn(OH),, ontstaat als een wit neerslag uit de •oplossing van een mangano-zout door kalium- of natrium-hydroxyde. Aan de lucht wordt het spoedig bruin onder opname van zuurstof.

Mangano-carbonaat, MnCO:1, komt in de natuur voor als mangaanspaath en wordt kunstmatig verkregen als een wit neerslag, door soda te voegen bij een oplossing van een mangano-zout. Gloeit men manganocarbonaat in een atmosfeer van kooldioxyde, dan ontstaat mangano-oxyde.

Door bruinsteen met zwavelzuur te behandelen verkrijgt men 9nanganosulfaat als rozeroode kristallen:

MnO, + H2SO, = MnSOi + H,0 + O.

Wordt bruinsteen met zoutzuur verwarmd, dan ontstaat chloor en mangano-chloride in rozeroode kristallen:

MnO, + 4 HC1 = MnCl, + 2 H20 + Cl2.

Verhit men mangano-oxyde in een stroom van zuurstof, dan ontstaat mangani-oxyde, Mn,03, waarvan men het mangani-sulfaat kan afleiden, Mn2(SÜ,)l, dat met K2S04, Na2S04 of (NH,)2SÜ, kristalliseert als aluin:

Mn,(S04)3 + K,SO, + 24 H,0.

Bruinsteen. De waarde van het bruinsteen zit in de hoeveelheid zuurstof, die het voor de oxydatie leveren kan. Om deze te bepalen wordt onderzocht, hoeveel chloor met een bepaalde ge wichtshoe veellieid ruw bruinsteen verkregen wordt. Van het ruwe bruinsteen werkt alleen het Mn02: MnO., + 4 HC1 = MnCl, + 2 H20 + Cl,. 87 Gr. Mn02 geven dus 70 Gr. chloor. Is deze 87 Gr. Mn02 in 100 Gr. ruw bruinsteen, dan bevat dit dus 87 % MnO,.

Om de hoeveelheid chloorgas te bepalen, die zoodoende vrij komt, leidt men dit in een oplossing van kalium-jodide:

Cl2 + 2 KJ = J2 + 2 KC1.

En deze hoeveelheid jodium, die nu vrij komt, kan men titreeren met een bepaalde oplossing van natrium-thiosulfaat:

J, + 2 Na, S20:( = 2 NaJ + 2 NaS203.

Men kan ook de waarde van liet bruinsteen bepalen door te onderzoeken hoeveel oxaalzuur, H2C20,, door een zekere hoeveelheid ruw bruinsteen met behulp van zwavelzuur wordt geoxydeerd tot kooldioxyde en water:

MnO, + R.SO, + H,C20, = MnSO, + 2 H,0 + 2 CO,.