is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der scheikunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In oplossing zijn de nikkelzouten groen. Het voornaamste is NiSO, -+- 7 H.,0, kristalliseerende niet 7 moleculen kristalwater, waarvan er een gemakkelijk kan vervangen worden door (NH,).,S(),, evenals bij de overeenkomstige ijzer-, kobalt-, zink en magnesiumverbindingen.

Het is dit zout, NiSÜ, + (NH,).,S04 (5 H.,0, welks oplossing gebruikt wordt om voorwerpen langs galvanischen weg te vernikkelen.

Tin of stannum.

Tin is een der oudst bekende metalen; de 1'lioeniciërs en de Romeinen baalden het uit Engeland.

Het eenigste tinerts van beteekenis is de tinsteen, SnCX,, dat door verhitting met kool gemakkelijk gereduceerd kan worden. Het metaal smelt bij vrij lage temperatuur en vloeit dan weg.

Banka- en BilUton-tin is bijna chemisch zuiver.

Tin is een zilverwit metaal en zeer pletbaar. Tin is gekristalliseerd: buigen wij een staafje tin, dan hooren wij de kristallen over elkaar schuiven (schreeuwen van het tin).

Plaatsen wij een reepje zink in een oplossing van een tinzout, dan wordt het tin door 't zink gesubstiueerd en zet het tin zich in kristalletjes af op 't zink (tinboom).

Door vochtige lucht wordt het tin weinig of niet aangetast, waarom men vele voorwerpen gaat vertinnen. Hij verhooging van temperatuur ontstaan achtereenvolgens de beide basische oxyden: SnO, stanno-, en SnO.,. stannioxyde, waarvan de twee reeksen van zouten kunnen worden afgeleid.

Met salpeterzuur geoxydeerd geeft bet niet zooals andere metalen een basisch oxyd, maar tinzuur, H.SnO... Het natriunizout hiervan, natriumstannuat. Na._,Sn():1, ontstaat door SnO., met NaOH of afval van tin met soda en salpeter samen te smelten en wordt als bijtmiddel in de ververij gebruikt.

Stannochloride, SnCl.,, is het voornaamst»; stanno-zout en ontstaat door tin in zoutzuur op te lossen en dient eveneens als bijtmiddel in de ververij.

In waterige oplossing ontstaat spoedig een troebeling door de vorming van basisch stannochloride:

SnCL + 1LO Sn(OH)Cl + HC1.

Door toevoeging van sterk zoutzuur ontstaat weer '1 normale zout.

Stannochloride wordt veel gebruikt als reductiemiddel van kwiken goudzouten, bijv.

SnCL + HgCl., — SnCl, + Hg,Cl.,.

SnCL, + Hg.,Cl, "= SnCl, + 2 Hg.