is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der scheikunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dientengevolge wordt een oplossing van bismuthnitraat in water troebel. Deze troebeling verdwijnt echter weer door toevoeging van sterk salpeterzuur.

Hetzelfde geschiedt niet bismuthchloride, BiCl,:

-(OH)

BiCI. + H20 = Bi—Cl + HC1.

—Cl

(OH) —(OH)

Bi—Cl + H.,0 = Bi—(OH) + HC1.

—Cl —Cl

Door toevoeging van sterk zoutzuur verdwijnt de troebeling weer.

Deze zelfde eigenschap hebben wij ook reeds opgemerkt bij antiinoonchloride, SbCl,, en stanno-chloride, SnCL,.

Goud of auruin.

Goud komt gedegen voor. Goudhoudend zand wordt gewasschen, (1. w. z. het zand wordt met water geslibd, waardoor het lichtere zand wegspoelt en 't zware goud achterblijft. Goudhoudend gesteente wordt met kwik behandeld, waardoor goudamalgama ontstaat, datdoor verhitting ontleedt in goud en kwik. Soms behandelt men de ertsen met koningswater? waardoor goudchloride ontstaat, dat daarna gereduceerd wordt.

Goud is roodgeel en alleen aantastbaar door koningswater. Volkomen zuiver bekomt men het. door het op te lossen in koningswater, van het zilverchloride af te filtreeren en dan te reduceeren door ferro-sulfaat, zwaveligzuur, stanno-chloride, enz.

2 AuCl, + (> FeS04 2 Au + 2 Fe2(S04), + Fe.,Cl„;

2 AuCl, + 3 S()2 + <» H20 = 2 Au + <> HC1 + H2SO,:

2 AuCl, + 3 SnCl2 = 2 Au + 3 SnCl,.

Goud is zeei* goed plet baar. Goudblad wordt gebruikt om hout en papier te vergulden. Metalen voorwerpen worden langs galvanischen weg verguld: als oplossing gebruikt men dan het oplosbare dubbelzout, KCN . Au(CN):..

Het voornaamste goiidzout is AuCl,, goudchloride; een oplossing hiervan geeft met kaliuinhydroxyde een neerslag van goitdhydroxyde, dat bij verhitting goudoxyde geeft: 2 Au(OH), = Au20, + 3 H.,0, hetwelk bij verdere verhitting ontleedt in goud en zuurstof.