is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der scheikunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WAINTDPLATEKT,

TEN' GEBRUIKE BIJ HET

ONDERWIJS IN DE NATDURKDNDE,

DOOR

R. MENZEL.

Tweede, vermeerderde d r 11 It.

30 zeer nauwkeurig uitgevoerde wandplaten in zwart en kleurendruk.

Grootte der platen 50 tij 72 cM.

Prijs der complete serie f'12,00

Een stel van 15 Hommers naar keuze f <i,00

Elk nummer afzonderlijk f 0,00

(>|» earton geplakt /' 18,00 (>|> earton geplakt - 0,00 ()p earton geplakt - 0,85

i\o. i. i araneiogram van krachten.

Centrale beweging. Middelpuntzoekende kracht.

II. Wig en Schroef.

III. Unster en Bascule.

IV. Katrol en Kraan.

V. Takel en Slinger.

VI. Telefoon

VII. Bereiding van lichtgas.

VIII. Zuigpomp—Brandspuit. — Perspomp.

IX. Luchtpomp.

X. Verspreiding van liet licht. Platte spiegel, hoekspiegel,

XI. Holle en holle spiegels.

XII. Kleurschifting van liet licht. Lensbeelden.

XIII. llikroskoop en Teleskoop.

BE OORD KELING EN.

,.\\ij hebben geen beter werk van dezen aard." (Schlesische Schulseituny.) ..Het is een waar genot, die met paedagogische bekwaamheid uitgekozen goed en zuiver uitgevoerde, door hunne grootte, druk en kleuren ook voor de verst naar achter zittende leerlingen nog duidelijke afbeeldingen, te beschouwen. Wie natuurkundige wandplaten noodig heeft, neme die van Menzel. zi|n geen betere.' (Kotliol. Schulzeitung f. Norddeutschland.)

" 1,ct natuurkundig onderwijs een leermiddel aangeboden, dat

aan alle billijke eischen voldoet."

(Lehrerzeitting f. Thürinyen und Mitteldeutschland.) ..Onder de wandplaten voor het natuurkundig onderwijs, zijn die van Menzel in de eerste plaats aan te bevelen." (Deutsche Scliulseitunri )

„Om hun zorgvuldige uitvoering en hun groote duidelijkheid zijn deze platen onder andere dergelijke uitgaven het eerst aan te bevelen.

,, ., (Ootliaisches Schulblatt.)

...Menzel s wandplaten munten boven alle andere uit door de gelukkige keuze der stol. de correcte en op grooten afstand berekende voorstellingen en de uitmuntende uitvoering." (Litcraturblatt f. Kathol. Krsielier)

U i t g a V e van 1'. N OORDHOFF te Groni n g o n.

Mo. M\. I hermoineter en Compensatieslinger.

XV en XVI. Locomotief.

X\ II en X\ III. Laagdrukmachine. XIX en XX Telegrafie.

XXI. Menschelijk oor.

XXII. Hydraulische pers.

XXIII. Klankfiguren.

XXIV. Spectrum.

XX\. Menschelijk oog.

XXVI. Werking der brillen. XX\II.Deelen der stoommachine. XXMII en XXIX. Hoogdrukmachine. XXX. Orgelpijpen.

Tweede reeks.

No. I en II. Dynainoinachines.