is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Temperatuur. Volume. Verschillen.

4 0,999877

5 0,999883 ' Jj

6 0,999903 ..

7 0,999938 r

8 0,999986 r

9 1,000040

10 1,000124 n

Het is van belang op te merken dat, wanneer eene empirische formule is gevonden, die de waarnemingen goed weergeeft voor de waarden van de onafhankelijk veranderlijke, die binnen een zeker interval liggen, deze formule nog niet voor waarden buiten dat interval de functie goed behoeft voor te stellen. Wij hebben ons b.v. bij de afleiding der vergelijking (2) bepaald tot temperaturen tusschen 7°,2 en 19°,2 en het is nu volstrekt niet zeker, dat die vergelijking ook voor t = 0° of t= 30° het juiste volume zal opleveren. Inderdaad geeft de formule voor t = 0 : v = 1,000129, terwijl dan v = 1 moet zijn.

Men kan ook interpoleeren zonder van eene empirische formule gebruik te maken, door nl. rechtstreeks van eene tabel uit te gaan. Bij het werken met eene logarithmentafel b.v. volgt men hierbij een bekenden regel, die op de omstandigheid berust, dat bij kleine veranderingen van de met elkander samenhangende grootheden de aangroeiing der eene evenredig met die der andere gesteld mag worden.

Wil men op dergelijke wijze uit de tabel van § 1 het volume van het water bij 10 afleiden, dan kan men als volgt redeneeren. Stijgt de temperatuur van 9°,1 tot 11°,2, dus met 2°,1, dan neemt het volume toe met 0,000170; derhalve zal, als de temperatuur de kleinere Verandering van 9°,1 tot 10°, dus eene aangroeiing van 0°,9, ondergaat, het volume toenemen met 0,000170XM=uoooo;8

afi

Het gezochte volume is derhalve

1,000081 + 0,000073 = 1,000154.

Deze uitkomst verschilt van die welke wij boven uit de

t