is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Daaruit volgt dat de hoek tusschen den voerstraal en eene

lijn P D, uit het raakpunt evenwijdig aan de as getrokken, door de normaal P N middendoor wordt gedeeld.

De ellips, de hyperbool en de parabool dragen, daar zij alle kunnen ontstaan door de snijding van een kegel met een plat vlak, den gemeenschappelijken naam van kegelsneden.

% 19. Periodieke functiën. Golflijnen. Wij zullen nu de graphische voorstelling der functie

y = sin x

bespreken. Vooraf merken wij op dat men een hoek niet altijd in graden en onderdeelen daarvan, maar dikwijls in zoogenaamde „boogmaat" uitdrukt. Men stelt dan den hoek voor door het getal dat de lengte van den cirkelboog aangeeft, die in den hoek, met het middelpunt in het hoekpunt en met de lengteeenheid tot straal beschreven wordt. In boogmaat wordt een hoek van 360° door 2 tt, een rechte hoek door .! jt en een hoek Q0O*

van —— = 57° 17' door het getal 1 voorgesteld.

2 7T

De veranderingen die de sinus ondergaat, wanneer de hoek van 0° tot 31)0°, of van ü tot 2 v klimt, zijn welbekend. Men kan ook hoeken grooter dan 360° beschouwen en eveneens negatieve hoeken, zooals dit in de goniometrie geleerd wordt. Als de hoek met 360° of 2 v toeneemt, keert de sinus tot hetzelfde bedrag terug.

Eene functie die telkens weer dezelfde waarde aanneemt, als de onafhankelijk veranderlijke met een bepaald bedrag toeneemt, heet periodiek. Het bedoelde bedrag wordt de periode genoemd. De periode van sin x is dus 2 ir.

§ 20. Is de hoek in graden uitgedrukt, dan moet men, om de veranderingen van den sinus graphisch voor te stellen, eerst eene