is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tegengestelde richting hebben, gelijk aan hun verschil; de richting van de resultante stemt in dit geval met die van de grootste der twee componenten overeen. Zijn de tegengestelde vectoren gelijk, dan is de resultante 0.

Wanneer men bij vectoren die evenwijdig aan eene zelfde rechte lijn zijn, door de teekens + en — onderscheidt, of zij naar de eene of de andere zijde zijn gericht, kan men zeggen dat de resultante van twee dergelijke vectoren gelijk is aan hunne algebraïsche som.

Het ontbinden, van een vector is het tegengestelde van het samenstellen; daaronder verstaat men nl. het zoeken van twee vectoren die, met elkaar samengesteld, den gegeven vector opleveren. Gemakkelijk ziet men in dat een vector op tallooze wijzen in twee andere kan worden ontbonden. Men kan de richtingen van de twee componenten willekeurig kiezen, of ook voor de eene component zoowel de richting als de grootte opgeven. Door de constructie van het parallelogram wordt in het eerste geval de grootte van elke component, in het tweede geval de richting en de grootte van de tweede component bepaald.

§ 28. Neemt men op de zijden van het parallelogram A B C D (Fig. 32) de stukken A b en Ad zoo, dat

A b _ A d AB ~~ AD

is, en beschrijft men op die stukken als zijden een parallelogram Fig. 32. A 6 c d, dan valt het hoekpunt c daarvan

op de diagonaal A O, en daarbij is Ac _ Ai TC — A B'

Wordt derhalve van twee vectoren die men met elkander samenstelt, de grootte in dezelfde verhouding veranderd, terwijl de richting onveranderd blijft, dan be¬

houdt ook de resulteerende vector dezelfde richting en verandert zijne grootte in dezelfde reden als die der componenten.

§ 29. Samenstelling van meer dan twee vectoren. Met het samenstellen van een willekeurig aantal vectoren wordt bedoeld dat men als volgt, te werk gaat. De tweede vector