is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

plaats hebben, verder kan voortzetten dan aan den omtrek van den cilinder beantwoordt, zonder het bezwaar te hebben, dat een eenmaal geteekend deel eener golflijn door een later beschreven deel wordt gesneden. Men kan aan den cilinder, behalve zijne rondgaande beweging, een verschuiving in de richting der as, eveneens met standvastige snelheid, geven. Stond dan de schrijfstift stil, dau zou een schroeflijn ontstaan; gaat hij echter heen en weer, dan krijgt men een golflijn, waarvan de punten afwisselend aan weerszijden van die schroeflijn liggen. Bij uitspreiding van het papier tot een plat vlak zou de schroeflijn een rechte lijn geven, die scheef staat met betrekking tot de beschrijvende lijnen; de golflijn die op den vooruitschuivenden cilinder wordt geteekend, zal een dergelijken stand hebben.

§ 58. Toepassing der graphische methode op het nieten

van den tijd. Worden de trillingen eener stemvork opgeschreven op een cilinder, waaraan een uurwerk een gelijkmatige beweging van bekende snelheid geeft, dan kan men uit het aantal golven dat de verkregen lijn op den omtrek van den cilinder vertoont, het aantal trillingen per seconde en dus den trillingstijd afleiden. Eveneens zal bij iedere lijn die door een bewegelijke stift op den cilinder wordt geteekend, de tijd waarin een zeker deel beschreven werd, gevonden kunnen worden uit den afstand der beschrijvende lijnen die door de uiteinden van dat deel worden getrokken.

Men heeft verschillende inrichtingen bedacht, die het mogelijk maken, altijd met behulp van een gelijkmatig draaiendeu cilinder, den duur van een verschijnsel of den tijd tusschen twee verschijnselen te meten. Men kan b.v. tegenover den cilinder een stift plaatsen, die zich, als hij aan zich zelf wordt overgelaten, op kleinen afstand van het zwart gemaakte oppervlak bevindt, maar die in loodrechte richting voor een oogenblik tegen dit laatste kan worden gedrukt. Doet men dit op de twee oogenblikken tusschen welke men het tijdsverloop wenscht te kennen, dan krijgt men twee stippen, waarvan men dan den afstand kan meten. In plaats van de stift tegen den cilinder te drukken, kan men hem ook een vasten stand geven, en een