is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Toestellen die dienen om op een wentelenden cilinder, of op een voortgeschoven papierblad of strook, merken aan te brengen, die aan bepaalde tijden beantwoorden, worden chro-

nographen genoemd.

§ 60. Andere methode 0111 een graphische voorstelling

van den val van een lichaam te krijgen. Een schrijfstift die aan liet uiteinde van een trillende veer is bevestigd, bevindt zich, zoo lang deze aan zich zelf wordt overgelaten, in het punt O (Fig. 64), den „evenwichtsstand", en gaat, als hij

na een verplaatsing tot in A wordt los- i> 61.

gelaten, langs de horizontale lijn A 15 heen en weer. Hij is voortdurend in aanrakingmet een verticale plaat, die in de richting P O kan vallen; op die plaat zou de lijn O P worden geteekend, wanneer de stift gedurende het vallen in rust was. Worden echter de stift en de plaat beide bewogen en wel zoo, dat de val begint op het oogenblik waarop de stift in A wordt losgelaten, dan krijgt men de lijn A C D E. De afstanden tusschen de punten a, b, c, d, waar deze O P snijdt, zijn de wegen die de plaat heeft afgelegd tusschen de achtereenvolgende oogen blikken waarop de schrijfstift, door zijn evenwichtsstand gaat. Daar deze oogenblikken even ver van elkaar liggen, moeten, zooals uit de wet van den vrijen val (Sf 54, b) kan worden afgeleid,

ab, b c, cd een rekenkundige reeks vormen.

Aan de gedaante der lijn kan men nog zien dat de trillende veer zich hoe langer hoe minder van zijn evenwichtsstand verwijdert. § lil. Snelheid bij een niet gelijkmatige beweging» Bij

een dergelijke beweging spreekt men vooreerst van de gemiddelde snelheid gedurende een zeker tijdsverloop en in de tweede plaats van de snelheid op een bepaald oogenblik■

Onder de gemiddelde snelheid verstaat men de snelheid die liet lichaam bij een gelijkmatige beweging had moeten hebben,