is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

achtereenvolgende gelijke tijdsdeelen de snelheid telkens met hetzelfde bedrag afneemt, wordt de beweging van zulk een lichaam eenparig vertraagd genoemd.

c. Wordt een lichaam met de snelheid v() verticaal opgeworpen, dan zal, daar gedurende elke seconde de snelheid met g vermindert, na

,8>

seconden de snelheid 0 zijn geworden. Dit is de tijd die aan het opstijgen, en eveneens de tijd die aan het neerdalen besteed wordt.

De hoogte h, tot welke het lichaam opstijgt, is tevens de weg dien het bij het dalen in den tijd (8) aflegt. Uit de formule (5) volgt dus

V ^

h = 2g <9>

§ 65. Samenstelling van twee snelheden. Onderstellen wij dat een plat vlak, b.v. het dek van een schip, met standvastige snelheid in een richting die in het vlak zelf ligt, wordt voortgeschoven en dat een lichaam zich over het vlak verplaatst; dat b.v. een bal over het dek van het vaartuig voortrolt. Men kan dan letten op de punten van het vlak, waarin zich het voorwerp, telkens na gelijke tijden, bevindt. De ligging dezer punten bepaalt de beweging die het voorwerp schijnt te hebben voor een waarnemer die, zelf op het vlak geplaatst, in de beweging daarvan deelt, misschien zonder er iets van te bemerken. Deze schijnbare beweging wordt ook de betrekkelijke of relatieve beweging van het voorwerp ten opzichte van het platte vlak genoemd; zij moet onderscheiden worden van de ware, volstrekte of absolute beweging, waarvan men zich een denkbeeld vormt door na te gaan in welke punten der ruimte het lichaam achtereenvolgens komt.

Wij onderstellen nu dat de betrekkelijke beweging met standvastige snelheid langs een rechte lijn van het platte vlak plaats heeft. Die lijn is in Fig. 65 door AM voorgesteld; A, B, C, D zijn de op gelijke afstanden van elkaar liggende punten der lijn, waar zich het voorwei]) bevindt op oogen-