is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De bol tracht zooveel mogelijk in de richting van die snelheid voort te gaan, wat hij echter niet kan doen zonder zich verder van A B te verwijderen, zonder dus tevens te stijgen. Wanneer de snelheid om de verticale as standvastig is, neemt A M een vasten stand met betrekking tot die as aan, zoodat M een cirkel beschrijft met C tot middelpunt. Ontbindt men nu het gewicht MP in ME volgens het verlengde van A M, en M D langs M C, dan is het de laatste kracht, die den bol dwingt in een cirkel te loopen. Deze kracht moet de door de formule (22) bepaalde grootte hebben en hieruit kan men den hoek MAC berekenen, als het aantal wentelingen van A B in de tijdseenheid bekend is. De bij stoommachines voorkomende centrifugaalregulateur bestaat uit twee gelijke, elk van een bol voorziene stangen, zooals er hier één is besproken; zij zijn aan tegengestelde zijden van A B bevestigd. Neemt door een of andere oorzaak de snelheid van A B toe, dan verheffen zich de bollen en hiervan wordt partij getrokken om door een mechanisme dat wij achterwege kunnen laten, den toevoer van stoom te verminderen.

Om het bovenbedoelde verband tusschen de snelheid der wenteling' en den afwijkingshoek te vinden, stellen wij in Fig. 90 A M = l, /- M A B = <J), MC = r. Is de massa van den bol

m en de omloopstijd T, dan moet, daar de snelheid is,

volgens de formule (22)

p. 4 7r' m r 4 ir2 m l sin 0

IJ'S " (J12

zijn. Aan den anderen kant volgt uit den driehoek D M F, daar MP — mg is,

M D = m g tg Q.

De twee waarden van M D aan elkaar gelijkstellende vindt men

^ 'JT'

■"•-liTf

Deze formule is ook van toepassing, wanneer een aan een draad van de lengte l opgehangen bol een cirkel van deze of