is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nemen; daarbij wordt dus de gevoeligheid vergroot. In het geval van Fig. 138 hebben wij het omgekeerde en zal de gevoeligheid afnemen bij toenemende belasting. Een nauwkeurig onderzoek van de gevoeligheid bij verschillende belastingen kan soms doen zieu dat een balansjuk ten gevolge van doorbuiging achtereenvolgens de vormen van Fig. 137, 136 en 138 aanneemt.

§ 174. Stelsels van met elkander verbonden stangen. In Fig. 139 zijn AC en CB stangen die, in een verticaal vlak liggend, in C met elkaar verbonden en in A en B ondersteund zijn. Het punt M is met }jg, 139

een gewicht Q belast, terwijl van het gewicht der stangen wordt afgezien. Onderstellen wij dat de verbindingen bij A, C en B althans een weinig draaibaar zijn. Dan kan de staaf O B alleen in

evenwicht zijn, wanneer de druk

in C de richting van zijne lengte heeft; men verkrijgt dus dezen druk en dien in A door de in de figuur aangegeven constructie. Natuurlijk kan men den druk in C ook bepalen door de voorwaarde dat zijn moment ten opzichte van de lijn, door A loodrecht op het vlak der figuur getrokken, gelijk moet zijn aan dat van het gewicht Q.

In Fig. 140 en 141 vindt men dergelijke verbindingen van stangen, bij welke M op het verlengde van A C ligt. Eindelijk

Fig. 140.

Fig. 141.

is in Fig. 142 een stelsel van drie stangen afgebeeld, die om