is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Fig. 160.

Fig. 161.

nauw sluit iu de pan l. Wij zullen onderstellen dat alle op M werkende krachten tot een enkele verticale kracht F kunnen

worden samengesteld. Deze zal nu op het punt zijn, het lichaam in beweging te brengen, wanneer zij zooveel rechts of links van O valt, dat de hoek Oqp gelijk is aan den wrijvingshoek (3. Daartoe moet, als O q = r is, O p = r sin (3 zijn, zoodat de dikte van de as niet zonder invloed is.

c. JEjen grooten invloed heett de wrijving bij schroeven. In het geval van een rechthoekig profiel (§ 171, d) zal een kracht in de lengterichting der schroef

geen draaiing kunnen te weeg brengen als de normaal op het schroefvlak. met deze richting een hoek maakt, kleiner dan de wrijvingshoek. Men ziet gemakkelijk in dat als de hoek die de windingen maken met een vlak loodrecht op de as (zie Fig. 158) kleiner is dan de wrijvingshoek, er aan deze voorwaarde voldaan is. Bij

een schroef met driehoekig profiel is de invloed der wrijving nog grooter. Men gebruikt deze laatste overal daar waar liet om stevige bevestiging te doen is, terwijl schroeven met rechthoekig profiel meer tot het overbrengen van bewegingen gebruikt worden.

Een schroef met kleinen spoed kan reeds door kleine krachten die in een vlak loodrecht op de as werken, worden bewogen. Om nu bij een schroef die tot bevestiging moet dienen, te verhinderen dat dit gebeurt door toevallige schokken of trillingen, is het noodig, de windingen van den schroefdraad krachtig tegen die van de moer te drukken. Dit kan b.v. op de volgende wijze gedaan worden. Men verbeelde zich de moer van Fig. 133, B uit twee boven elkaar geplaatste deelen samengesteld (moer en