is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wel iets van evenwichtstoestanden zal afwijken, daarvan bij zulke zeer langzame bewegingen mag worden afgezien; de veranderingen die wij beschouwen, bestaan dus in een opeenvólging van geleidelijk in elkaar overgaande evenwichtstoestanden.

Daar tusschen den druk p van het gas, de absolute temperatuur T en het volume v steeds het in § '2IS) besproken verband bestaat, is de toestand op elk oogenblik bepaald, wanneer men twee dezer drie grootheden aangeeft. Wij zullen daarvoor het volume en den druk kiezen, en dan verder de veranderingen van het gas op een voor de hand liggende wijze graphisch voorstellen.

Wij zullen nl., nadat wij twee onderling loodrechte coördinaatassen O V en OP (Fig. 213) hebben aangenomen, het

b.v. mogelijk dat na eenigen tijd het volume o g, en de druk g G is geworden, zoodat dan het punt G den toestand van het gas voorstelt. Klaarblijkelijk zal nu aan elke verandering van het gas een lijn van deze of gene gedaante, zooals b.v. de lijn AB, beantwoorden.

Fig. 213.

volume van het gas door de abscis, en den druk door de ordinaat van een punt voorstellen, zoodat b.v., wanneer Ga het volume en a A den druk aangeeft, het punt A wordt gevonden. Dit bepaalt dan door zijne ligging den toestand van het gas. Wanneer deze verandert heeft men voor elk oogenblik weer een ander punt; het is