is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

korting teweegbrengen, wanneer hunne richting wordt omgekeerd.

§ 255. Verandering der dwarsafmetiiigen bij een staaf die in de richting der lengte wordt uitgerekt of samengedrukt. Een uitrekking in de richting der lengte gaat gepaard met een samentrekking (contractie) in richtingen lood recht daarop, en omgekeerd een samendrukking volgens de lengte met een uitzetting in de laatstgenoemde richtingen. Daarbij wordt de verandering per lengte-eenheid die de afmetingen in deze richtingen ondergaan, gevonden door de verandering, eveneens per lengte-eenheid, van de lengte van het lichaam met een breuk n te vermenigvuldigen, die voor elke stof een bepaalde waarde heeft. Bij de meeste lichamen ligt ^ tusschen '/« en l'h-

Is dus bij een staaf de lengte door een uitrekkende kracht 1 + 3 maal grooter geworden, dan worden de dwarsafmetingen in reden van 1 tot 1 — At 5 veranderd. Het volume wordt (1 -t~ 3) (1 — jt* S)s maal grooter, en hiervoor mag men, als 3, zooals gewoonlijk, zeer klein is, schrijven 1 + (1 — 2 #08.

§ 256. Gelijktijdige samendrukking in verschillende richtingen. Coëfficiënt van kubieke samendrukbaarheid. Wanneer een lichaam van uoillékeurigen vorm aan een over het geheele oppervlak even grooten normalen druk onderworpen wordt, nemen alle afmetingen in dezelfde verhouding af, zoodat de vorm niet verandert. De verkleining der afmetingen en ook dio van het volume is evenredig met den uitwendigen druk. Het getal dat de verandering der volume-eenheid \ bij een uitwendig en druk = 1 voorstelt, wordt de coëfficiënt van samendrukbaarheid genoemd. Het hangt op eenvoudige wijze samen met de verkleining der afmetingen. Worden deze nl. in reden van 1 tot 1 — 3 veranderd, dan verandert het volume in reden van 1 tot (1 — 3)3, of in reden van 1 tot 1 — 35.

Met behulp van theoretische beschouwingen kan men den coëfficiënt van samendrukbaarheid uit de grootheden E en n der voorgaande § § alleiden; de uitdrukking