is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis en genealogie van het geslacht Wijnants-Wijnants van Resant-Wijnaendts

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

manieren geschreven ; voor de gelijkvormigheid werd door mij als schrijfwijze gekozen de spelling Wijnants van Resant, welke nog het veelvuldigst voorkomt. Eerst omstreeks 1719 komt de schrijfwijze Wijnaendts bij den jongsten tak in gebruik. De R.-K. Bossche tak komt veelal ook voor met de schrijfwijze Wijnants van Resan (van Rosan); wat de reden was van het weglaten der laatste (d)t, is mij onbekend.

Het wapen van dit geslacht van R e s a n (d) t, W ij n a n t s van Resant of Wijnants was:

In goud drie zwarte palen, in het schildhoofd een loopende roode vos. l)

De sedert 1684 te 's Hertogenhosch, later te Delft en elders, gevestigde familie Wijnants van Resant, later Wijnaendts, welke stamde uit één der jongere takken van het geslacht, brak het wapen door kleurverandering van het veld; zij voerde en voert thans nog:

In zilver drie zwarte palen, in het gouden schildhoofd een loopende roode vos; helmteeken : de roode vos uitkomende.

In de oudere Tielsche generaties werd als helmteeken wel gevoerd: een vlucht.

Het voeren van dit wapen is bewijsbaar: uit schepenzegels van acten van Tiel en Zandwijk, berustende in het Rijksarchief te Arnhem, van 1546, 1^49, 1585, 1595, 1655 en 1665, alle in de te volgen genealogie bij de betrokken personen vermeld;

uit zegels van charters, waarin leden van het gesiacht zegelen als gerichtslieden van Neder-Betuwe van 1580, 1585, 1589, eveneens in de genealogie medegedeeld;

uit schepenzegels van acten van 's Hertogenbosch, o.a. van Hieronymus en van PaulusWijnants vanResant.

') Blijkens de zegels der Bossche (R.-K) Wijnants van Resant voerden deze den vos stappend, in tegenstelling met de Tielsche W ij n a n t s van Resant, die, blijkens hun zegels den vos 1 o o p e n d voerden.