is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis en genealogie van het geslacht Wijnants-Wijnants van Resant-Wijnaendts

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stedelijke-regeerings-ambten hebben bekle2d; die leden traden, doordat zij ook geërfden in deze streek waren, bij voortduring op als genchtsheden in Neder-Betuwe, terwijl de zich sedert 1495 te 's Hertogenbosch gevestigd hebbende R. K. tak van dit geslacht, daar tot aan den overgang van die stad aan Prins Frederik Hendrik, mede deel uitmaakte van de stedelijke regeering aldaar.

Ten slotte aan allen, die mij bij dezen arbeid behulpzaam waren, mijn dank.

W. W1JNAENDTS VAN RESANDT.