is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis en genealogie van het geslacht Wijnants-Wijnants van Resant-Wijnaendts

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ 10. De Schepenbank te 's Hertogenbosch bestond sedert 12 Aug. 1525 uit negen schepenen, die een presidentschepen uit hun midden verkozen. Vereischten om tot schepen aangesteld te kunnen worden, waren o. m. dat men geboren (of tenminste gedoopt) moest zijn te 's Hertogenbosch en den leeftijd van 25 jaren bereikt moest hebben.

Karei V bepaalde in 1525, dat men tot schepenen van 's Hertogenbosch zou kiezen, de rijkste, de notabe/ste en de nuttelijkste mannen, die men daarvoor vinden zou.

De afgetreden schepenen waren gedurende één jaar gezworenen, na dien tijd bleven zij als raden het tweede lid der regeering uitmaken.

Het derde lid der regeering vormden de dekenen der gilden: het werd na 1629 van de regeering uitgesloten.

De nieuwe schepenen etc. werden steeds op 7 October van elk jaar aangesteld; het schepenjaar begon dus steeds met 1 October (bamis).

[Zie verder hierover Taxandria,*) jaarg. 1895, blz. 144—154 en 324-327],

*) „Taxandria". Tijdschrift voor Noord-Brabantsche Geschiedenis en Volkskunde, onder redactie van W. J. F. Juten en G. C. A. Juten. Uitg.: Gebroeders Juten te Bergen op Zoom.