is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis en genealogie van het geslacht Wijnants-Wijnants van Resant-Wijnaendts

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

XIV

XV

XVI

XVII

XVIII

Johan, geb. ± 1355. (37).

Wijnant (38).

Johan (38), Paulus (40)

Wijnant, (45) Johan (99),

Paulus, (47) Paulus, (103) Wijnant, f100)

Wijnant, Hiëronymus, Jan?, Evert, Johan, Gerrit, Reijner, Willem, Claerb (51) (54) (103) (114) (116) (119) (1C9)* (122) (12;i)

Raes, Paulus, Paulus, Hendrik, Marten, Jan, Wynant, Adriaan(?), Johan, Evert, Hendrik, Lieven, Hendrik, Cornelis, Johan, Wil

(52)* (52) (59) (57) (65) (67) (58) (69) (114)* (130) (115)* (132) (134) (124)* (139) (!■

Hiëronymus, Paulus, Hiëronymus, Paulus, Leunis, Hendrik, Adriaan(?), Paulus, Evert, Johan, Lieven, Cornelis, Willem, Ge

(71) (74) (79) (68) (80) (81) (85) (69) (130)* (146) (150) (152)* (155) (14

Paulus, Dirk, Wijnant, Paulus, Herman, Mathijs, Jasper, Marten, Jacobus, Marcellus, Hiëronymus, Paulus, Egidius, Johan, Hendrik, Aerdt,

(72) (72) (72) (76)* (87) (90) (77)* (79) (79) (94) (95) (85)* (85) (158) (162)* (164)

Herman, Gijsbert, Paulus, Paulus, Arnoldus, Abraham, Johannes, kinderen Gerrit, Cornelis, Willem, Johannes, Sebastiaan, Jan,

(88) (88)* (89) (91) Johannes (93)* (94) (95) (160)* (167) (161)* (161)* (166) (181)

(92)*

• Godart, Johan, Wilhelmus,

(170)* (173) (183)

Anthony, Johan Franqois, Johannes, Albertus, Mi (174)* (174)* (185)* (187) (

Jacob, Wi (190)* (1

Martinus, Cornelis, Jac

Anne Johannes (2

(200) (205)

f Willem, f Hendrik, + Martinus, f Frederik, 2 drs. Corne (215) Adriaan Anne Carel (211)

(203)* (204)* August s (218)

Cornelis Jacob, f Hendrik, Willem, 1 dr. Jacol

Anton Adriaan Martinus (219) Augi

Overzicht der afstamming aangevende alleen de U23) (228) (22

mannelijke leden der familie, welke niet op jeug- Willem, Hendrik, Jacob, fGuillaume, Willem, Jan,

digen leeftijd stierven, met vermelding ( ) der (231) (235) Martinus Henri (238) Willem

bladzijde, waarop zij in de genealogie voorkomen. ^237) (227) (239)

De Romeinsche cijfers langs den rand geven het .

getal der generaties z.an. 2 drs. Cornelis, Hendrik,

(233-234) Jacob (236)

1355 1906. Anton

(236)