is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis en genealogie van het geslacht Wijnants-Wijnants van Resant-Wijnaendts

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

v. Merevenne.

Wijnant Pauluszn.,

zoon van Paulus Wijnantszn. en van Elisabeth

n (van blz. 42

ueboren omstreeks 1440

Wonende te Tiel.

Overleden te Tiel in 1477 M

Huwt vermoedelijk te 's-Hertogenbosch omstreeks 1465.

Geertrudis van Merevenne, dochter van Goyart van Merevenne gezegd Brant en van Posteluna van Arckel.

Geboren vermoedelijk te 's-Hertogenbosch.

A,. ~ _ l i .

WVCNeüen voor 1515

Uit dit huwelijk sproot:

1- Paulus Wijnants.

± 1470—1538. (Zie blz. 47).

) Wijnant Pauluszn. komt voortdurend voor in Tielsche

vi : seen

P au M» hTh ','S'6 ■ Uudis" of -,T r u d a relicta W ij n a I d i

1480 én 1485 vnnr J n* Tie'SChe schePe™g™ten tusschen • , r Daama zal zij dus hertrouwd zijn. Mogelijk

s haar 1- man Wijnant Pauluszn. omstreeks 1465 tÖ

-aar den Bosch gegaan en daar met haar, een dochter uit de Bossche regeer,ngsfam.lie van Merevenne, (zie noot (1) op blz 46) g huwd. 'mmers onder de „Schepenacten van Tiel" van H65 lezen bona tot " l Pa.uU Contulit E I i s a b e t h sua mater omna sua

ol^ h Jn,e- WederSegge"' Uit vvelke acte ""-'n zou kunnen of. maken, dat hij toen 1 iel tijdelijk verliet.

Bjijkens te op bh. 47 medegedeelde vertrok hun joon P.ulus

totZ WIZ, ook ™ar »»'«l-ï

nei Degin der 181' eeuw geleefd heeft.