is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis en genealogie van het geslacht Wijnants-Wijnants van Resant-Wijnaendts

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Paulus Wijnants,

zoon van Wijnant Pauluszn. en van Geertrudis van Merevenne. (van blz. 45).

Geboren te I iel omstreeks 1470.

Overleden te 's Hertogenbosch in of kort na 1538 J).

Huwt te 's-Hertogenbosch omstreeks 1500.

Elisabeth Cuypers, dochter van Goyart Cuypers en diens eerste echtgenoote Mar-

GARETHA GlJSBERTsnp van Hccc 21

CuyptTs. Geboren

Overleden te 's Hertogenbosch na 1532s).

Paulus Wijnants vertrok in 1495 uit Tiel naar s-Hertogenbosch, waar hij en zijn afstammelingen (welke allen Katholiek zijn gebleven), sedert gevestigd waren.

ij verkocht bij zijn vertrek zijn bezittingen, landerijen boomgaarden, enz. niet, doch stelde zijn oom Johan' Pauluszn., den stamvader van de Tielsche takken tot zijn gemachtigde te Tiel aan.4)

, ',Jn een »Tiel^he Schepenacte" van „Dinsdach Post Pentecostes 1538 en in een Bossche Schepenacte van 28 Nov. 1 r»38 komt hii de laatste maal op. J

') DeKI tw,eede vrouw van G o y a r t Cuypers heette S o p h i a van Nuland.

Uit een „Bossche Schepenacte" van 21 April 1528 blijkt, dat a u I u s W ij n a n t s man en momber van Elisabeth dochter van wijlen Goyart Cuypers, des „bontwerkers", bij diens eerste vrouw Margaretha, met de andere erfgenamen van oyart, verkoopt een cijns van 1 mud rogge.

') In een „Bossche Schepenacte" van December 1532 komt zii nog voor: Pauwels Wijnants, man en momber van E I i s abetten, sijn huisvrouw en dochter wijlen Goyaert Cuvners geeft volmacht aan J a c o p Jarisz. die Olyslaeger 4) „Schepensignaat van Tiel," deel 1492-1501, folio 50 „P 0 u w e I s ij n a 11 s z heeft mechtich gemaeckt Jan Pouwelss alle „sijn guet in de gericht van Tiel und van Zandw(ijk) gelegen te „heffen und te beuren, tot sine wederseggen, mit sulcke voerw^er„ en, woerde Pouwelss afflijvich sunder wittlicke blijvende