is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis en genealogie van het geslacht Wijnants-Wijnants van Resant-Wijnaendts

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Christoffel Kemp, zoon van Arnold Kemp

140r)Z°M 'i S.C.^epen van 's-Hertogenbosch , d der iii. Lieve Vrouwe Broederschap, en van ermgard van den Bosch.

Geboren

ru 0ver,ede" *'s-Hertogenbosch 8 April 1544

.rso a:rj:z:kd°°rz ':c„r:

Lid der lllustre Lieve Vrouwe Broederschap 2.. GEERTRUIDA (TrUYKEN) WlJNANTS. 2)

Geboren te 's-Hertogenbosch.

Overleden te 's-Hertogenbosch in of voor 1544.

te s-Hertogenbosch omstreeks 1537 Laurens Pelgrom, zoon Mr. Hendrik Pelgrom gezegd Ketelaer, schepen en presidentschepen van 's-Hertogenbosch, lid der iii Lieve Vrouwe Broederschap, en van Catharina Scheymakers genaamd van den Eynde3) Geboren te 's-Hertogenbosch

Overleden te 's-Hertogenbosch 4 October 1562. ^iJn 4 kwartieren waren :

Pelgrom, Scheymaeckers gezegd

Coenen gezegd Ketelaer. van den Eynde,

Nyn genaamd Back. Laurens Pelgrom hertrouwde met Judith van een, dochter van Jan van Veen, heer van Weyenberg, en van diens 3e vrouw Maria van Amerongen

') Zie over Arnold Kemp, wiens zegel hier wordt afgebeeld, „Taxandria," jaarg. 1002,

*) In familie-aanteekeningen staat Truv " e n W ij n a n t s trd Laurens K e"t e I e r». ■') Zie over hen: „Taxandria", jaarg. 1903 -70, 280, 281, ook de noot op blz 279 en'

jaarg- 1906, blz. 106, 107.