is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis en genealogie van het geslacht Wijnants-Wijnants van Resant-Wijnaendts

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wijnant Wijnants,

" """"" wüws ™ ™ Elisabeth Cuypers (van

S£EL* omstreeks ,5,0.

Huwt tusschen 1538 en 1544').

omstrppl^c K5o

Maria Raessen dochter van Dr RAES

l7nZ:r72)' meJ' d°Ct- te 's-Hera'daar, lid van'deTn Lie P"eS'dent~schePen -hap, en van Sophu v Jw"'

Geboren

Uverleden

'n verschillende acten van Ti„i , ,, "a I544' komt hij nog voor als Wijnan p" ,! %nbosch de naam W ij n a n t s toon n U s 2 "•» zoodat

was aangenomen. nogniet,mmer als familie-naam

■lat0ïrtawdfmTd«ed„Sie "" 'e'1 evenwel,

aanzienlijkste Bosschenaren V*" 660 der bekendste en zlns de plaats aan Ü£hi"z ? *!we.eenigshebben. Trouwens onmli S moet mgen°men

kinderen van P aVuTw • r<% '"S hCt' dat alle huwelijken deden, namen ils^Ra"'3 aanzienllJke B 1 o e y m a n s hadden toen en IT P e '« r 0 « kenners van het oude 's Hertn r k ue" "°g blJ de klank. Hert°genbosch, een uitmuntenden

Hunne kinderen waren3):

) In een „Bossche schenenart»» r,„

JJÏw°T'° °V" kinderen „erden aan.

Raessen (broeder van M a r i , ' 'J n a p P e 1 en Mr. P a u I u s deze kinderen nog minderianV • bovengenoemd); in 1559 waren g minderjarig, een en ander blijkt uit verschillende