is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis en genealogie van het geslacht Wijnants-Wijnants van Resant-Wijnaendts

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Overleden na 1587.*)

Huwt voor 1570.

Jasper Huijs, zoon van Mattheus Huijs en van

Geboren

Overleden na 1587.

rluijs

') Zie noot 2 op de vorige bladzijde.

Blijkens een Bossche schepenacte d.d. 7 Maart 1603 (reg 299 fol. 173) draagt Marten W i j n a n t s zoon van wijlen Jero"n imus (zie blz. 65) een rente op land onder Venloon, een huis in de Ortenstraat en land onder Orten, welke hij 6 Mei 1587 verkreeg tegen Jasper, zoon van Mattheus Huijs als man van M echte ld, dochter van wijlen W ij n a n t, zoon van wijlen P a u I u s W ij n a n t s, op aan Herman, zoon van W ij n a n t A d r i a e n s z.