is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis en genealogie van het geslacht Wijnants-Wijnants van Resant-Wijnaendts

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Paulus Wijnants van Resant,

zoon van Hieronymus Wijnants van Resant en van Cornelia Bloeymans (van blz. 58).

Geboren te 's-Hertogenbosch omstreeks 1550. Overleden te 's-Hertogenbosch in 1589.

Huwt te 's-Hertogenbosch 26 September 1575.')

Barbara Wijtmans, dochter van Mattheus

JANszoon Wijtmans en van Wijnke JANsdr

Geboren

Overleden te 's-Hertogenbosch 22 Juni 1633. ")

Paulus Wijnants van Resant Hiëronym u szn. was schepen van 's-Hertogenbosch, 1574 1575 1576, 1579, 1580, 1586, 1587.»)

Gezworene en raad aldaar.

Kapitein der Kolveniers.

Kapitein van één der twee compagniën stadssoldaten 1580—1589. '•)

Wijtmans

') Trouwboek St. C a t h a r i n a-k e r k te 's-H ertogenbosch, deel 1 5 70-78: „26 Sept. 1575, Paulus filius H i ë„r o n i m u s W ij n a n d t s en Barbara filia Mattheus „J a n s s. getr. in St. Janskerk".

J) De datum van haar overlijden blijkt uit één der stukken dezen tak betreffende, welke berusten bij het Provinciaal Genootschap van K. en W. te 's-Hertogenbosch.

') Zie : li u t k e n s I rophées de Brabant, II; en J a c o b van Oudenhoven, blz. 72.

4J Zie „Taxandria", jaarg. 1899 h|z 28. Na den dood van Paulus W ij n a n t s van R e s a n", raad, schepen en kapitein van een der 2 compagniën stadssoldaten, werd Jonker Jan de Borchgrave in 1589 in diens plaats tot kapitein benoemd.

Deze twee compagniën stadssoldaten waren opgericht in 1580 en samengesteld uit burgers der stad; zij hadden tot officieren hunne medeburgers, welke op voordracht van de stadsregeering door den koning van Spanje werden benoemd, terwijl hun soldij uit 's lands middelen werd betaald.