is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis en genealogie van het geslacht Wijnants-Wijnants van Resant-Wijnaendts

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van hunne handtcckcning, voorkomende resp. An 1650 en 1676, wordt hier de afdruk geplaatst

3. Willem Wijnants van Resant.

Gedoopt te 's-Hertogenbosch 31 October 1622 !).

Overleden jong.

4. Herman Wijnants van Resant.

± 1625— 1671 (Zie blz. 87).

5. Matthijs Wijnants van Resant.

± 1626— 1670. (Zie blz. 90)

Uit het tweede huwelijk:

6. Johanna Wijnants van Resant.

Gedoopt te 's-Hertogenbosch 15 Maart 1633. 2)

Overleden jong.

7. Jasper Wijnants van Resant.

Gedoopt te 's-Hertogenbosch 5 Maart 1635. s)

Overleden te 's-Hertogenbosch 2 Januari 1667 Ongehuwd.

ged. te Schijndel 18 Mei 1653, Abraham Wonders, gedoopt •s-Hertogenbosch 30 Aug. 1657 en Paulus Wonders, begraven te 's-Hertogenbosch 28 Sept. 1714, vermeld op blz. 89. (Zie over Petrus en Paulus Wonders ook Bijlage M hierachter).

"I Doopboek St. Jan, dl. 1620-1626: „G u i I i e I m u s, „filius Paulus Wijnants et Johanna; susc. Marcellus „Herincx et Dymptma van Casteren".

*) idem, dl. 1632-1638: „Joanna, filia Paulus Winants „et J u d i t h; susc. Henricus Danckers per Winandi „Hieronymi Winants et Maria Poelmants relicta „Gasparis Wilhelmi van Hees w ij c k".

3) idem, dl. idem: „Gaspar, filius Paulus Winants „et J u d i t h, susc. Mgr. Joannes Honius, apothecarius, ,,et Maria Peters van S a n t v o i r t"