is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis en genealogie van het geslacht Wijnants-Wijnants van Resant-Wijnaendts

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hendrik Wijnants,

zoon van Jan Wijnants en van Josina van Wijck (van

blz. 68).

Gedoopt te 's-Hertogenbosch 6 Augustus 15871).

Overleden

Huwt voor 1618.

Emma (Emke) dochter van

Geboren

Overleden

Uit dit huwelijk®):

1. Henrica Wijnants.

Gedoopt te 's-Hertogenbosch 22 Mei 1618*).

Overleden

2. Josina Wijnants.

Geboren omstreeks 1619.

Overleden na 1657.

Huwt omstreeks 16394).

') Doopboek St. Catarina, dl. 1579-1595: „6Aug. 1587, H e n r i c, „J a n s z W ij n n a n d t s(zoon), (get:) H e n r i c W ij n a n t s, Mr. „Jan H e n r i c z Bloeyman, heer van Helvoirt, Anneke van „d e Hov e".

Hij heet Henricus Wijnaens (sic.) bij den doop op 31 Dec. 1616 in de St. Catharinakerk van een kind van Theodorus van Berckel.

*) Misschien behoort hier ook geplaatst te worden :

Maria W ij n a n t s, die in 1641 gehuwd was met Theodorus van Berckel, en in dat jaar voorkomt als doopgetuige bij een kind van Marcellus Wijnants, (zie no. 3) welke dan haar broeder geweest zou zijn.

) Doopboek St. Jan, dl. 1616-1620: „22 Mei 1618, H e n r i c k e, „filia Henricus Wijnandi et Emke; testes Theodorus ,,van Berckel et Anna Abraham i".

') Doopboek St. Jan, dl. 1629-1644: „30 October 1639, J a s p e r, „parentes PaulusJasparis et Josina Henrici Winants „conjuges; sucs. Marcelles Henrici Winants et Josina Theodorici van Bercke I".