is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis en genealogie van het geslacht Wijnants-Wijnants van Resant-Wijnaendts

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Paulus Janszn.,

zoon van Johan PAULUszn. en van Hadhwich de Haze (van blz. 100).

Geboren omstreeks 1478

r\ i . j

uverieaen na 1 S4g

Huwt kort voor 1502 •) Margaretha dochter van

Geboren Overleden

Paulus Janszn. komt voor in verschillende schepenacten van Tiel van 1502 tot 1548; in een acte van ov. 1505 en een van 1513 o. a. met zijn moeder en zijn broeder W ij n a n t >) en in de, in noot 4 op blz. 100 medegedeelde acte van 1532, met zijn broeders Wijnant en Willem en zijn zuster Hillegond; terwijl in een acte van Tiel van 13 Maart 1543, E v e r t W ij n a n t s, (de oudste zoon van W ij n a n t J a n sz.) „Paul Janssen zijn oom noemt.J)

Het laatst wordt hij vermeld in een Schepensignaat van Tiel van 22 Maart 1548.

Mogelijk was een kind uit dit huwelijk:

Jan PAULUszn.

Deze komt voor in Schepenacten van Tiel van Maart en April 1549, Mei 1550, Mei 1567 en van Zandwijk van 1560. In de acte van Mei 1567 is er sprake van „Jan

') In een Schepenacte van Tiel van 1502 belooft Pauwel Jan ss aan zijn huisvrouw „Griet" 200 guldens ten morgengaven-recht.

*) Deel 1502-1514, folio 36: „Hadewich relicta Joannis „P a u 11 cum suo tutore vendidit Dirick B e r n t s s 2 mercen

„lantz in jurisdictione de Zandwic, etc et cum ea

„Paulus et W ij n a I d u s f i I i i Joannis ut fidei ussores " 3) Deel 1543-1548, folio 10:„Evert Wijnalssen contulit et „resignavit Pauls Janssen sijnen oem ad usus W i I h e m „Pauwelsen kinder een golden geldersen rider gulden, etc „Actum den 14 r.iartii anno 1543."