is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis en genealogie van het geslacht Wijnants-Wijnants van Resant-Wijnaendts

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wijnant Janszn,

zoon van Johan PAULUszn. en van Hadewich de Haze (van blz. 100).

Geboren omstreeks 1480.

Overleden te Tiel in Juli 1364. ')

Huwt omstreeks 1506,

Engel van Geysteren, dochter van Reyner van Geysteren en van Henrica Geboren

Overleden te Tiel in 1558.*)

Wijnant Janszn. bekleedde de volgende ambten: Deken van Onze Lieve Vrouwe te Tiel.

Schepen van Tiel, 1527, 1528, 1530, 1537, 1538 1539 1545, 1546, 1547, 1548, 1549, 1550, 1551, 1552, 1553.'«) ' Burgemeester van Tiel, 1535, 1536.s)

') Dus omstreeks 84 jaar oud. In een G e r i c h t s s i g n a a t

van Zandwijk van 19 Juli 1564 wordt voor het eerst gesproken van „erfgenaam van W ij n a n t P a u w e I s s," het laatst wordt hij vermeld in een Schepensignaat van Tiel, van 4 ug. 1563. De verkoop van zijn goederen en huizen vond plaats in Aug. 1564, Jan. 1565 en Apr. 1565.

*) Blijkens ondervolgende Schepenacte van Zandwijk ^d. 10 Aug. 1558: „C I a i r b o 11 W ij n a n t z contulit Frans die „Man 4 car. gl. uyt sijn huys en hoffstat in die Weerstrait hem „vermitz do ode van zijn selige moder aenbestor„ven etc."

') Zie: G e r i c h t s s i g n a a t van Tiel, deel 1502-1514 folio 59, 5e al. anno 1508.

<) Zie: Gericiitssignaat van Tiel, deel 1514-1527, folio 105 § 5 anno 1527 enSchepensignaten van Tiel, deel 1527-1540, folios 2, 6vSo, 40^ 248, 311, 375; deel 1543-1548 folio 156vso, 209v,o, 266, 276, 281vSO; deel 1548-1549, folio 2vso 'l3vs0. deel 1549-1554, folio 1, 22v.sc>, 104, 108, 165. ') Zie Schepensignaat van Tiel, deel 1527-1540 folio

180 en 211 vso.

De aanstelling der stederegeering van dien tijd werd gewoonlijk als volgt geboekt: „1535. Circumcisionis domini. So ist tot Tyell „nijen Raet gesath, nemptlicken Evert van den Steenhuys, „Wijnalt Janss, Burgemeisteren; Adriaen van Braickell'