is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis en genealogie van het geslacht Wijnants-Wijnants van Resant-Wijnaendts

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rentmeester van Tiel, 1528 1533 >) het StatBriJïtaV-eAÏtaaratenn op Tet St "Ïnf Alf °P

op Keilen op de KnrtP i bezat hU land op de Bullick, van Zandwijk enz ^ 77'^' °Ver de Groote «rug van Tiel, deel 1514 1527 h H ^ljkens Gerichtssignaten woonde in de Wegslaat' t r "V'f" SchePen HU huis in de Tolhuisstraat aldaar V" V°°rtS "°g ""

noe^^Vzich"6:;;:!6 d3gen V°°rk0men^ gewoonte, , „H e n r i • W ,h J" V00rvade'en hadden gedaan,

»schepenen( Florys'van^.-émd365. Van.Leeuwen niie

..Meringh end Johan van d e n' S tVe n h' K°Cl<' D'rCk „eert schepenen; Joh an van Leeuw r "'5 gecontinui.n age 11 gecontinueert Rentmeesteren W;'1 h Tyng-

„und Theus Marcel iss tk ■ ' ''hem die Haes

') Zie. Schepensiena .?sthuis™ee3teren gecontinueert." 6VS0, 131 vso en 183. 3 " 1 e '• deel 1527-1540, folios

') Zie idem, folio 131 VSO

sticht en begeven^door d^weduwTR Jck l" l" 1510 g6~ J a n s s; beide fundatie-brieven (in hetHnl " h m R e m b 0 11 overdrachtsbrief bevinden zich in n het H°,landsch) en de Latijnsche de«s. Blijkens een Tiel/cïe séï '""""«il van schrijve, 1527-1540 folio 219«O) was d . c h e p e n a c t e van 1536 (deel van — tJ.. s, een

2•n j Wr"vadn 25 Anr^S t'» St*""sit""1 »• «

^Van s0Tn°men BU,age G hierachter )CrfgenamenVerk°Cht

-genA«^n™1^:^enSkVkteN-

.,meer aan den voornaam Hm ' '!• uw hechtte men

dien ,ijd =nT„r^ :L"%8Sfraam N"m'"S,en

na"""" .*P'S van sszssr.