is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis en genealogie van het geslacht Wijnants-Wijnants van Resant-Wijnaendts

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

blnkens het op bh 123 medegedeelde zijn zoon Willen, in 1565 vermoedelijk eveneens nog katholiek was

Blijkens verschillende Tielsche schepenacten was hij meermalen gemachtigde van zijn R. K. Bossche neven en achterneven W ij n a n t s aldaar. (Zie de acte o a medegedeeld op blz. 52).

Zijn vrouw Engel van Geysteren werd als erfgenaam van haar broeder H e n d r i k van Geys eren 12 Juli 1521 beleend met een leengoed te Aveaat zij tuchtigt haar man op denzelfden dag; 2 Juni leen over op hun oudsten zoorf Ever.

Hunne 8 kinderen3) waren:

1. Evhrt Wijnants.

± 1507—1551. (Zie blz. 114).

2. Johan Wijnants.

— 1508—± 1545. (Zie blz. 116).

3. Anna Wijnants. ' *

Geboren

v-wuccm 13iu.

°VCTleI,en voor 1564.

, Huw"e voor 1551 ')

Jan van Do(e)rn, zoon van

Geboren Overleden

v. Doren

voor 1564.

dTwVaar ^ °';V^ende beïeeningen 'Vermeld ^n'" C

/ w ij n a n t J 3 n s zn. ovcrlppfH#» ai 1 • 1

iitge?nZs0tuk "behooL^Tot^rBiSg00^ ^

1015-1616 over de vicarie van sf RfV" Pr0"S' dat in Willem van Ge «s té ren """" «VOtrd Werd door

SHSSSSffigSSSf

trekking, waarin buU^teiVn ker'kmeest rsln'^e/T ^ serunt Win and i P a n I i w K u « , ' iel „promi-

dochter man, tot Shertzsogenbos^h" etc" *''"