is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis en genealogie van het geslacht Wijnants-Wijnants van Resant-Wijnaendts

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gerrit Wijnants,

zoon van Wijnant JANszn. en van Engel van Geijsteren. (van blz. 109).

Geboren omstreeks 1512.

Overleden in 1553 ')

Huwt omstreeks 1539.

Maria Otten, dochter van

Geboren

/~\ I-J.. ^ C7"> Ö\

otten uveneaen na n/j. -]

Gerrit Wijnants was, blijkens verschillende acten gegoed te Tiel en te Zandwijk.

Zijn weduwe woonde eerst in de Weistraat, daarna in de Voorstraat en in de Zandwijksche straat.

Hunne 3 kinderen waren:

1. Henkica Wijnants.

Geboren omstreeks 1540.

Overleden na October 1612. s)

Huwt voor 1565.

Anthonis Inghen Engh, 4) zoon van

Geboren Inghen Engh

') Hij komt nog voor in een Schepenacte van Tiel van 14 Dec. 1552; in een acte van daar van Febr. 1554 is sprake van : „Gerit W ij n a n t z s erfgonaemen."

®) Zij overleed dus meer dan 20 jaar na haar man. Zij komt met haar dochters en schoonzoon meermalen voor in signaten van Tiel en Zandwijk, het laatst in een Schepensignaat van Zandwijk van Juni 1573.

") Voortdurend komt zij als weduwe op in de signaten van Tiel en Zandwijk, het laatst in een Schepensignaat van Zandw ij k van 2 October 1612. Zij overleed dus op hoogen leeftijd» omstreeks 72 jaar oud.

*) Zijn naam komt verschillend gespeld voor: Ingenengh, In den Enghe, zelfs Vuyttenengh en Uytenenghe; hoewel zulks vrijwel onmogelijk schijnt, komt hij zelfs een enkele maal als Inghenengh en Uy ten engh in één en dezelfde acte voor.