is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis en genealogie van het geslacht Wijnants-Wijnants van Resant-Wijnaendts

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3. Ottina (Otken) Wijnants Geboren

Overleden na 1594.

Huwt na 1575. ')

Arnt van Schuylenburch, zoon van Johan van Schuylenburch en van

Geboren

Overleden na 15C

na 1594. na 1575. ')

na 1594 3)

v. Schuylenburch

Uit dit huwelijk sproten kinderen.

Arnt Janszn. van Schuylenburch komt in 1585 en 1586 voor als wonende te Buren.

') 'lot in een Schepenacte van Zandwijk van 12 Dec. 1575 komt zij nog ongehuwd voor als: „Ottina Gerit W ij n a n t z dr."

') In een Schepensignaat van Zandwijk van 23 Sept. .,1504 komen nog voor „Arntt Janss van Schulenburch „ende zijnen zoen Johan Aertzss. van Schulenburch, „den vurg. Arnt Janss nede als vader en momber van zijn onmun„dige kynderen, geprocreert bij zijn huysfr. Ottken Wijnant z."