is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis en genealogie van het geslacht Wijnants-Wijnants van Resant-Wijnaendts

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4. Johan (Jan) Wijnants van Resant.

1546—1613. (Zie blz. 139).

5. Willem Wijnants.

± 1549—1597. (Zie blz. 143).

6. Jacob Wijnants.

1552—± 1598. (Zie blz. 145).

7. Engele Wijnants.

Geboren in ! 553

Overleden te Tiel in Januari 1611. ')

Ongehuwd.

Engele Wijnants komt voortdurend voor in de Tielsche en Zandwijksche registers van 1588 tot 1611. Zij schijnt rijk-gegoed te zijn geweest.

8. JoHANNA (JENNEKEN) WlJNANTS.

Geboren jn 1555.

Overleden na 1562.*) (jong).

1585-87 gevoerde proces over deze vicariën blijkt, dat hij in 1583 reeds was overleden.

') Een Schepenacte van Tiel van 16 Febr 1611 begint aldus: „Johan Wijnantsvan Resant heeft tot voldoeninge „des uiterste wille en begeerte van E n g e 11 W ij n a n t s zijn „zal: suster, overgegeven ende opgedraegen aan kerkmeesters van „St. Martenskerk, etc." Zij werd dus omstreeks 58 jaar oud.

') Zij wordt nog genoemd, met haar zuster Engel, in de Schepen a c t e v a n Tiel van 7 Febr. 1562, welke als Bijlage F hierachter is opgenomen.