is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis en genealogie van het geslacht Wijnants-Wijnants van Resant-Wijnaendts

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wordt de Strijd weerd vermeld in Rink's Beschrijving van Tiel, blz. 28, noot 1, n.l. de waard, waar hertog R e inald en zijn broeder Eduard elkander in 1361 slag geleverd hadden.

Zijn dochter komt aanvankelijk in verschillende Tielsche acten steeds voor als: E ij m e r t k e n C I a i r b o 11 W ijnantsdochter.

Uit dit huwelijk sproot:

1. Emerentiana (Eymertken) Wijnants van Resant.

Geboren omstreeks 1555.

Overleden te Heusden in 1623. ')

Huwt omstreeks 1579. 2)

Jonker Mr. Gerard Prouninck genaamd van Deventer, zoon van jonker mr. Jacob Prouninck genaamd van Deventer, heer van Nieuw-Herlaer en van Barbara Bax JoHANsdr. Geboren te 's-Hertogenbosch Overleden te Heusden voor 1611.s)

Jonker Mr. Gerard Prouninck genaamd van Deventer was licenciaat in de rechten, en schepen van 's-Hertogenbosch, 1578.

In 1579 week hij als hervormd zijnde, uit naar Utrecht, waar hij een beruchte rol speelde in den tijd van Leicester'

Te Utrecht was hij van 1586-1588 burgemeester en werd in 1586 gecommiteerd wegens Utrecht naar de StatenGeneraal. Genoodzaakt door een tegen hem gericht oproer Utrecht te verlaten, week hij uit naar Engeland en vestigde zich het laatst te Heusden.

') Zie: „Taxandria", jaarg. 1898, blz. 227. Ingeschreven te Heusden als: „Joffr Amerens van Resandt wede van Jor

"Prouningh genaemt Devente r." Zij werd dus omstreeks 70 jaar oud.

') Vermoedelijk te 's-Hertogenbosch en vóór 2 Aug. 1580 want op dien datum treedt haar neef Hendrik W ij n a n t s te Zandwijk op als gevolmachtigde van haar man.

') Zie noot 1 op blz. 155.

Te samen komen zij voor in Schepenacten van Zandwijk van 26 Sept. 1583 en 10 Jan. 1592; zij heet in die acten: „die erentricke „vromer ende doesamer jouffrouwe Emerentiana Wijnantz „van Resant, echte huysfrouwe des erentfesten ende vromhen , jonckher Gerat Proiunynck genempt van Devente r."

Prouninck v. Deventer