is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis en genealogie van het geslacht Wijnants-Wijnants van Resant-Wijnaendts

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hij was heer van Nieuw-Herlaer, waar hij 17 December 1569 mede beleend was.

kasteel nlhu w-h e r l a e k.

Zie uitvoeriger over hem:

Mr. Jac. Scheltema, Staatkundig Nederland. 1806, blz 205; Taxandria, 1898, blz. 148 en 149; Wagenaar'

a, diz. [Nuijens, Ned. Beroerten, IV, 1, blz 187

232, 347, 390; 2. blz. 7.

Hij was weduwnaar met 2 dochters van Anna ab Angelis (van Engelen). Uit het tweede huwelijk met Emerentiana W.

.1b angclis v. R., sproten 1 zoon en 2 dochters.

Over deze kinderen en hun afstammelingen zie „Taxandria" 1898, blz. 146 e. v. en blz. 227 e. v. Het geslacht is uitgestorven; de grootvader van Mr. Gerard was in 1517 door den Keizer in den Adelstand verheven. De zoon uit het 2e huwelijk, J a c o b geheeten, was later bekend als slotvoogd van Loevestein. De dochters uit het het tweede huwelijk heetten B a r b a r a (f Heusden 1642) en Josina; deze laatste huwde blijkens haar rouwbord te Veghel met een jonker van Haestrechtjzij overleed in 1658; als haar kwartieren werden op het bord vermeld :