is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis en genealogie van het geslacht Wijnants-Wijnants van Resant-Wijnaendts

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Lieven Wijnants,

zoon van Johan Wijnants en van Hadewich van Kerckwerve. (van blz. 116).

Geboren vermoedelijk te 's-Hertogenbosch omstreeks1534

uverieden te I iel 6 Augustus 1575. ])

Huwt kort voor Febr. 1558.

I Johanna Maes, dochter van Gerrit Maes en van

Maes

Huwt 2" (

'I. Anna Vogel, dochter Vogel, gemeensman en scl en van Hillegond de Man. s) Geboren (

Overleden ,

en

Geboren

Overleden na Nov

omstreeks 1561.

dochter van Hendrik en schenpn van t;«i

i ,M" i ai.

I 559 »)

omstreeks 1 540. omstreeks 1570.

Vogel

ut\uZ Sch/,penacte van Tiel luidt: „Scabina et datum „ut supra, quod Lieven J a n W ij n a n t z is gestorven den sesten

reedsU 3 |ed"n J5)7f5".'ndit Jaar overleden dus, voor zoover bekend, bÏl4 Had^ Ï'V:'- EVert W n a n t s Evertszn! v e n w ' H a d e w 1 c h W ij n a n t s J a n sdr. (blz. 117) en L i eB "T'Jnan ^anszn' (blz. 132). Volgens Mr. E. D. Rink.

1574 l(r h'J V'h • e r S 1 3 d ' ' e '* blz' 62, lezen w'j> dat vanaf dikwijls lïT 1* J3ren^ Z0° heV'g de PeSt heerschte te Tiel, dat

InlorJer diT"5 k ***** StierVe"' «octet verondersteld

mag worden, dat deze achter e||<aar over|e(j , d

slacht, eveneens offers dier ziekte waren. R

') In een S c h e p e n a c t e v a n T i e I van 4 Febr 1558 knmPn 'VvolKn^ T°r' eVenZ0° in een derSe 1 ijke acte van 6 Nov. 1559

) Volgens familie-papieren zou A n n a Vogel langs vrouwelijke lijn ook uit van Resant gestamd hebben; dit bleek uit schepen acten als volgt, inderdaad waar te zijn: Anna Voge dochter vanHendnk Vogel en Hillegond de Man- deze dochter van Brand de Man en van Nenna van den Berghde*