is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis en genealogie van het geslacht Wijnants-Wijnants van Resant-Wijnaendts

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hare 4 kwartieren waren:

Vogel, de Man,

Verkens. van den Bergh.

Lieven Wijnants Jans zn. was rijk-gegoed in de Neder-Betuwe, alwaar zijn naam meermalen onder de eigen-geërfden voorkomt; de meeste der landerijen had hij door erving en koop uit den boedel zijner grootvader Wijnant Jans zn. verkregen.

Uit het tweede huwelijk sproten:

1. Jühan Wijnants van Resant.

1562—1638. (Zie blz. 146).

2. Catharina Wijnants.

Geboren

Overleden tusschen 1569—1586 (jong).1)

') In een Schepenacte van Zandwijk van 20 Sept. 1569 komt zij nog voor als: C a t h r ij n Lieven W ij n a n t sdr.

Bij de rechthebbenden op de verdeeling van de erfenis van haar grootmoeder Hillegond de M a n, weduwe Hendrik Vogel, in 1586, komt haar naam niet meer voor.