is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis en genealogie van het geslacht Wijnants-Wijnants van Resant-Wijnaendts

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Schepen van Tiel, 1594, 1595, 1598 1599 1600 imii 1602, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609, 1612, 1613 ') ' Burgemeester van Tiel, 1603, 1604, 1610 1611 Gerichtsman in Neder-Betuwe.

Dijkmeester.')

Pachter van den guldens-licent te Tiel.')

Pachter van de brandewijnen-accijns te Tiel. *)

' achter van de wijn-licent te Tiel.«)

Hij bezat groote landerijen bij Tiel en behoorde tot de eigen-geerfden in de Neder-Betuwe.

In acten van 1583 en daarna van 1592 komt hij het eerst voor met den naam vanWijnants van Resant

hadTii Ïch T na^melin«en "gevolgd; vóór dien tijd had hij zich alleen W ij n a n t s genoemd

/lijn kinderen waren:

1. Margaretha Wijnants van Resant. Geboren te Tiel ± 1576

Overleden

Ondertrouwt te Tiel 14 November 1601. Huwt te I iel 4 December 1601.

Johan Wijnants van Resant, zoon van Lieven Wijnants van Resant en van Anna Vogel. Zie verder op blz. 146.

2. Cornelis Wijnants van Resant.

± 1577—1633. (Zie blz. 152).

3. Cornelia Wijnants van Resant.

Geboren te Tiel

T'D ■ r rff1 B™1* °n v °11'd 1! e

stad Tiel, 1836. Blijfcenï L no" ^ L, LV t"

aanwezige origineele schepenacte v>n Tiel van 11 Aug 1595 «gek

5,* ,':; /a'™;0!,™' he' ^"P" Joor zij'grooX'

en^ beschadigd®zegel als snchheepenbUUrtarCh,ef' hangt onduidelijk

2) In een Schepensignaat van Tiel van 17 Anr 160» heet hij „afgaand dijkmeester."

2 7!! PchePen®'Snaat van Tiel van Febr. 1601 ) Zie idem van 28 Juni 1602.

s) Zie Gerichtssignaat van T i e I van 30 Nov. 1586.