is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis en genealogie van het geslacht Wijnants-Wijnants van Resant-Wijnaendts

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

• JOHANNA WlJNANTS VAN RESANT.

Geboren te Tiel

0verleden 1616 of 1617.

Ondertrouwt te Tiel 6 Januari 1616.]) Huwt te Tiel 21 Januari 1616.

Joost 1 ynagel, zoon van Antonis Tynagel JoosTzn. rentmeester, schepen en burgemeester van Tiel, en van Ida Peter WiLLEMsdr. Geboren te Tiel

Overleden te I iel 9 November 1625 a)

Tynagel

Dit huwelijk was kinderloos. Zijn 4 kwartieren waren:

Tynagel, Willemsz,

van Leeuwen. van Aelst

Joost Tynagel was rentmeester van Tiel, 1620,1621. Hopman van de burgerwacht aldaar, 20 Aug. 1620.4) Hij wordt 17 Juni 1618 als erve zijner moeder Ida Peters beleend met een leengoed onder Wadenoven ®)

Hii hürfrniM.,1- *n::.. r r 1 J '

..-j v.» li w ie rv ijs wijk in üe betuwe 31 Januari 1618, na 17 Januari t. v. te Tiel ondertrouwd te zijn, met Alithina van Leeuwen van Wei.y ARENDsdr., geboren en wonende te Rijswijk en overleden te Tiel 16 November 1625.2) Uit dit tweede huwelijk sproten 2 zonen.

5. Willem Wijnants van Resant.

1588—1624. (Zie blz. 155).

v. Leeuwen

■) Trouwboek van Tiel: „6 Januari 1616, Joost T i n g„nagel Anthnnisz, j.g. ende Jenneken Wijnandts "\f " . 1 Jansdr., j.d. beide van Tiel; bevestigd 21 Januari"

) Zie. Opschriften van Grafzerken in de St Maartenskerk te Tiel, door H. J. van W e s s e m. Bijvoegsel Nieuwe Tielsche Courant van 12 Februari 1902

:)Zie. Schepenregisters van Tje, de begevj d stadsambten op 1 Januari van oie jaren.

^ ^ Zie : Mr. E. D. R i n k, B e s c h r ü v i n g v a n T j e ^ j g 3 ^

')Zie: Leenregister van Gelderland.