is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis en genealogie van het geslacht Wijnants-Wijnants van Resant-Wijnaendts

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rentmeester van de goederen en tienden in de Betuwe') van de Abdij van St. Paulus en de Proostdij van OudMunster van Utrecht, sedert Juni 1626. *)

Lakenkoopman te Tiel.3)

Buur- en dijkmeester van Zandwijk.4)

Gerichtsman te Zoelen.')

Hij komt herhaaldelijk voor in schepen- en gerichtssignaten van Tiel en Zandwijk; bezat veel landerijen bij Tiel gelegen, behoorde tot de eigen-geërfden van de NederBetuwe en woonde o. a. in de Vleeschstraat en in de Hoogstraat te Tiel.

Zijn handteekening vindt hier een plaats.

Hunne 2 kinderen waren: 1. Hendrik Wijnants van Resant.

± 1619—1670. (Zie blz. 162). 2. Een dochter.

Geboren

Overleden na 1b57. ")

') Gelegen onder Yzendoorn, Echteld, Ooy, Meel, Hemert en Driel.

i Zie de resolutie van de Gedeputeerde Staten van Utrecht van 8 Juni 1626.

3) Zie Geloftes ignaat Schepenbank van Tuil, dl. 1625-1630, d.d. 7 Juli 1629. In een der stukken van het in 1615-1616 gevoerde proces over de vicarie van St. Brigitta tusschen Cornelis Adriaensz. en W illem van Geysteren, zegt eerstgenoemde o. a. dat „Lieve W ij n a n t s e met dese vicarien ende geestelijcke goederen sijn coepmanschap en profijtenrijcke handel weet te drijven."

4) Zie o.a. gerichtssignaat van Zandwijk van 21 Nov 1628.

•) Zie o.a. de signaten van Zoelen van 30 Mei 1630.

) Genoemd als zuster van haar broeder Hendrik in een gerichtssignaat van Zandwijk van 10 Juli 1657, zonder dat daarin haar naam vermeld wordt.