is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis en genealogie van het geslacht Wijnants-Wijnants van Resant-Wijnaendts

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2. ARIKEN WlJNANTS VAN RESANT.

Ccboren ± 161g

Overleden na 1643. >)

3. AeRDT WlJNANTS VAN ReSANT

± 1622—1688 (Zie blz. 164).

') Blijkens Gerichtssignaat van Zandwijk van 8 Apr. 1643 geeft zij volmacht aan h a a r n e e f J o h a n VV ij n a n t s van Resandt om haar gedeelte (het derde part) te verkoopen van „een camp weijlants op Soelen gelegen," het Friesche Maetje geheeten.