is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis en genealogie van het geslacht Wijnants-Wijnants van Resant-Wijnaendts

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gerichtsman in Neder-Betuwe.')

Rentmeester van Zandwijk, 1654, 1655, 1656 ')

V3n Zandwiik'1652-1653,1654,1655,1656,1657,

, ' ' 66°- 1661, 1662> 1663> 1664> 1665, 1666, 1667, 166», 1669. 3)

1671üri672eei673 «) mede~SChepen' van Zandw'jk, 1670, Heemraad van de Zandwijksche dijk Administrateur van de M e c h t e I d Vote I's Godskamers te Tiel.

K -GfnrfAde.,en rijk-«eS°ed in de Neder-Betuwe; zoo wordt J ~ Apnl 1646 beleend met een leen van C u I e m b o r e te vesaet. ■) Bij opdracht van zijne schoonmoeder Wenehna van Isendoorn d.d. 24 Aug. 1654 wordt J 5 Sept d' a- v- beleend met een leen van Zoelen.")

Hij woonde te Tiel in de Zandwijksche straat Onder de charters van Zandwijk, berustende op het Rijksarchief te Arnhem, bevinden zich twee acten, aan

') Geloftes ignaten van Zoelen van 30 Oct. 1651, 10 Sept. 1655; s ignaten van opdrachten van NederBetuwe van 6 Oct. 1657, etc.

') Als rentmeester van de geërfden van het gericht van Zandwijkkomt hij voor in G e r i c h t s s i g n a t e n van Tiel van 8 Apr. 1654, 30 Nov. 1654 en 9 Febr. 1656.

') Blijkens deSchepensignaten van Z a n d w ij k werd hij

2 Jan. 165 voor het eerst aangesteld tot schepen, en continueert hij « m-, Zandw|jksche registers, als zoodanig in de vermelde jaren ) Blijkens deSchepensignaten van Z a n d w ij k werd hij 30 December 1669 voor het eerst tot burgemeester aangesteld.

i Zie: Leen boeken van C u I e m b o r g; reg $ folio 381 en man(uaal): folio 208«rsO. °

') Zie: Leenboek van Z oe I e n, folio 45.