is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis en genealogie van het geslacht Wijnants-Wijnants van Resant-Wijnaendts

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vendrig van de burgerij van Tiel, 1662-1671.')

3. Cornelis Wijnants van Resant.

± 1635—1713 (volgt blz. 167).

4. Johan Wijnants van Resant.

Geboren ± 1638

Overleden na 1668

Ongehuwd.

Johan W ij nants van Resant was vaandrig.')

5. Willem Wijnants van Resant.

Ceboren ± 1640>

Overleden na 1075.4,

Ongehuwd.

Willem W ij nants van Resant was luitenant.8)

') R eso I u t i e-b oe k d e r s t a d T i e I: „tot vendrich 4 Janu„ary 1662; en later: „tot vendrecht onder de comp. van capt. de „V r i e s, inplaets van GeeritWijnans van Resant, Marden van H 0 v e n, 3 January 1671."

*) In een G e r i c h t s s i g n a a t van Tiel d.d. 29 October 1668 is het laatst van hem sprake.

J) In een stuk van 1662 heet hij nog J o h a n n e s W ij n a n t s van R e s a n t d e J 0 nge n; ;n een stuk van 1661 heet hij soldaat"; ,n stukken van 1665,1666, 1667, en 1668 heet hij: „vendricht."

4) Het laatst vermeld in een signaat van transporten van Avesaet van 18 Apr. 1675.

') In een stuk van 1675 komt hij voor als „lieutenant."