is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis en genealogie van het geslacht Wijnants-Wijnants van Resant-Wijnaendts

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Utrecht;1) sedert Febr. 1664 was hij op zijn verzoek te samen rentmeester met zijn neef Dr. C o r n e I i s W ijnants van Resant.')

Dijk- en buurmeester van het Zandwijksche Veld.') Hij teekende :

Hunne 2 kinderen waren:

1. CORNELIA WlJNANTS VAN RESANT.

Geboren

Overleden te Tiel in Juli 1 734. 4)

CorneliaWijnants van Resant Hendriksdr. testeert te Zandwijk voor schepenen op 5 October 1712 en benoemt tot universeel erfgenaam Wouter van de Kerkhof f. (Testamenten van Tiel en Zandwijk, deel 1699-1720).

Ongehuwd.

2. Een dochter.

Geboren

Overleden na 1709.

') Deze goederen lagen onder Yzendoorn, Echteld, Ooy, Meel, Hemert en Driel.

') Zie Resolutie van de Gedeputeerde Staten van Utrecht van 19 Febr. 1664; over dit gezamenlijk rentmeesterschap ontstond in de laatste jaren van zijn leven een langdurig proces met zijn neef Dr. C o r n e I i s, welk proces na zijn overlijden door zijne weduwe voortgezet moest worden en eerst in 1688 eindigde. De betrekkelijke stukken berusten op het Rijksarchief te Arnhem, onder den bundel Gerechtelijke Verwinnen van Tiel 1682—88.

3) Zie: Schepensignaat van Zandwijk van Jan. 1659.

') Rentmeestersrekeningen der St. Maartenskerk te Tiel. Ontvangst van luyden: „21 Juli 1734 „negen posen over juffr. Cornelia Wijnants van Resant „met ingang is ... • 37.00 gl."